Kapadokya Hill

KAPADOKYA HILL HOTEL & SPA

Göre Kasabası’nın Önemi

1553 tarihinden öncesinde hiçbir kayda rastlanılmayan ve Niğde’ye bağlı olan Göre Kasabası, 1727 yılında Nevşehir’e aktarılmıştır. Erciyes ve Hasan Dağı’nın patlamasıyla meydana gelen tüf ve yumuşak kayalar, oyularak ev ve ahırlar yapılmıştır. 1867 yılında tüccar Rumlar mallarını koruyabilmek amacıyla yüksek ve emniyetli barınaklar aramaktaydılar ve Göre Kasabası’na denk gelirler.

Türklerle birlikte, İstanbul’un ticaret zamanı harici, bu kasabada yaşamaya başlarlar. Tarlalarda Türklere yardım ederler. Diller Türkçe, dinler Hristiyan olan Rumlar, kurtuluş savaşı yıllarında iyi bir mücadele göstermişlerdir. Yunan ordularının Ankara’ya yaklaştığı sırada yüzyıllardır beraber yaşadıkları Türklere karşı köylerde yaşayan Rumlardan Türklere saldırılar düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Yunanistan’la yapılan bir mübadelede (1924) Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin bir bölümü değiştirilmiştir.