Kapadokya Hill

KAPADOKYA HILL HOTEL & SPA

KAPADOKYA HILL’DE KARİYER

Açıldığı günden bu yana kusursuz hizmet anlayışıyla mükemmel bir tatil deneyimi sunan Kapadokya Hill Hotel & Spa, kendini büyük bir ekibin parçası olarak gören sorumluluk sahibi uzman kadrosuyla güçlenmeye devam ediyor. Aklınızda başarı, iş hayatınızda istikrar varsa sizi de bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.  

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.

Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.

İnsana yatırım yapan ve değer veren bir otel olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.

Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.

Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik-kişisel-profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır.

YÖRESEL FARKINDALIK POLİTİKASI

Bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir, ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı koymaya çalışırız.

Kapadokya Hill'de Kariyer

Başvuru Formu

  • Ülke

Öz geçmişinizi Word veya PDF formatında yükleyiniz.